Oferta Fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Fundacji. Specjalnie przygotowane programy edukacyjne są nie tylko elementem realizowania postanowień Statutu naszej Fundacji, ale również pozwalają na pozyskiwanie funduszy, które w całości są przeznaczane na realizację projektów.

Zapraszamy również podmioty i osoby prywatne do nawiązania z naszą Fundacją kontaktu, które posiadają pomysł, wiedzę i gotowy projekt szkolenia, akcji, działalności twórczej, lecz nie posiadają możliwości ich świadczenia w sposób oficjalny przewidziany przepisami prawa (działalność gospodarcza, fakturowanie), czy też nie posiadają wystarczających funduszy na uruchomienie swojego pomysłu. Jeśli przedmiot współpracy będzie w zgodzie z celami naszej Fundacji i Statutem, chętnie udzielimy wsparcia i wyznając nasze motto „Razem możemy więcej” zastanowimy się nad możliwością długofalowej współpracy.

Aktualnie Fundacja posiada następujące propozycje:


Twórcy w sieci Internet

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób - twórców, artystów, muzyków, pisarzy, poetów, malarzy, plastyków, rzeźbiarzy, jubilerów artystycznych jak również ...
Czytaj Dalej

Wykłady – pogadanki

(Projekt kierowany do prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku i dyrektorów Domów lub innych ośrodków Kultury) Proponujemy Państwu przeprowadzenie wykładów na tematy: ...
Czytaj Dalej

Szkolenia Rad Pedagogicznych

(Projekt kierowany do dyrektorów szkół średnich i podstawowych) Proponujemy Państwu szkolenie w zakresie wykorzystywania teatru szkolnego w procesie wychowawczym i ...
Czytaj Dalej

Warsztaty dramatyczne

(Projekt kierowany do uczniów i nauczycieli szkół średnich) Kreowanie samodzielnej aktywności twórczej jest jedną z bardziej skutecznych metod edukacyjnych. Temu ...
Czytaj Dalej