Obserwuj najnowsze komuniaty Twitter

Fundacja Kultury Wobec posiada swój profil na Twitterze.

Znajdź nas : @FKWobec

Lub zeskanuj kod QR poniżej:

Skanuj kod QR

Skanuje kod QR aby nas znaleźć na Twitter

Dodaj komentarz